Skoči na vsebino


Zakaj je Shopware verjetno vaša najboljša izbira za spletno trgovino? izbira za spletno trgovino?

Platforma, ki se prilagaja časom in je pripravljena na prihodnost.

Kaj je Shopware?

Na trgu platform za spletno trgovino se bije boj velikih igralcev za tržni delež. Medtem nekje v ozadju, v drugem planu, svoje mišice razkazuje Shopware. Odprtokodna platforma za spletno trgovino, zasnovana po principu API first, in podpira headless pristop, ob tem pa omogoča fleksibilnost in razširljivost. Tako imenovani headless način je v celoti implementiran pri zalednem (admin) delu, kjer se uporablja Vue.js. Čelni del pa za zdaj še vedno deluje na starejši način, z uporabo pogona za predloge (template engine) Twig.

Razvijete pa že lahko napredne spletne aplikacije (PWA), ki omogočajo delovanje čelnega dela na headless način.

Shopware je nemško podjetje, ustanovljeno leta 2000. Razvili so ga ljudje, ki so hkrati tudi uporabljali platformo. To je pomenilo, da sta bili uporabniška izkušnja in funkcionalnost skladni s takratnimi potrebami uporabnikov. Tehnologija je počasi postala zastarela in ni omogočala takšne fleksibilnosti, kot jo narekujejo sodobne zahteve. To se je spremenilo z novo različico platforme Shopware 6, ki je združila vse dobre funkcionalnosti, razvite v preteklosti, in novo tehnologijo, ki upošteva moderen tehnološki pristop.

Verzija 6 ponuja vse potrebne funkcionalnosti, ki jih uporabniki pričakujejo od platforme za spletno trgovino. Pri tem velikim trgovcem omogoča številne napredne funkcionalnosti, hkrati pa z osnovnimi izpolni zahteve srednjih in malih trgovcev. Fleksibilnost in razširljivost omogočata prilagajanje projektom vseh vrst in velikosti. Uporaba funkcionalnosti se tako lahko razvija skupaj z rastjo projekta. Na voljo so številni vtičniki in razširitve, ki omogočajo takojšnjo implementacijo in uporabo.

Nekaj številk
Shopware zaposluje več kot 200 ljudi in sodeluje s preko 1200 partnerji, ima več kot 100.000 poslovnih uporabnikov, prihodek spletnih trgovin na platformi pa je presegel 6 milijard evrov. Podjetje 20 odstotkov svojih prihodkov reinvestira v raziskave in razvoj. Nova različica platforme, verzija 6, je že dosegla 14.000 instalacij.

Glavne funkcionalnosti

Headless arhitektura
Ta loči čelni in zaledni del ter v največji možni meri izkorišča nov standard. Postavlja svež trend e-trgovine, pri katerem sta zaledni in čelni del povsem ločena ter nista v ničemer odvisna. S pomočjo API-pristopa lahko na zaledni sistem povežete kateri koli prodajni kanal (spletna trgovina, družbeno nakupovanje oz. social shopping, fizično prodajno mesto, specializirane storitve, kot je npr. Alexa, itd.). Platforma je zgrajena modularno ter omogoča prilagodljivost in razširitev glede na potrebe.

Zaledni sistem – administracija
Ena glavnih prednosti Shopwara je preprost administracijski vmesnik, preko katerega urejate nastavitve platforme. Intuitivno upravljanje omogoča, da so večini opravil lahko kos tudi tehnično manj usposobljeni uporabniki. Na začetku si je smiselno ogledati videovsebino, ki je namenjena spoznavanju platforme, saj vam bo to zanesljivo prihranilo nekaj časa, ki bi ga sicer morali nameniti samostojnemu raziskovanju delovanja vmesnika.

Generator pravil
Orodje omogoča fleksibilno oblikovanje pravil, s katerimi lahko definirate ceno, načine plačila in dostave ter prikrojujete vsebino, navzkrižne ponudbe in prikaz/zakritje same ponudbe, to pa je lahko prilagojeno določenim uporabnikom oziroma skupinam.

Proces ustvarjanja pravil je dokaj preprost in ne zahteva posebnih znanj.

Prodajni kanali
Če uporabljate različne prodajne kanale, potem je Shopware pravi za vas. Poleg različic spletne trgovine omogoča tudi povezovanje s tako imenovanimi marketplacei, Facebookom, Instagramom, Google Shoppingom idr. Glede na posamezen kanal se lahko določajo jezik, država, kategorije, izdelki, načini plačevanja in dostave, davki idr.

CMS – nakupovalne izkušnje (shopping experiences)
Prenovljeni CMS združuje trgovino in vsebino. Namen je poenotiti nakupovalno izkušnjo na več kanalih. Na voljo je priljubljena funkcionalnost netehničnih uporabnikov, in sicer povleci in spusti (drag & drop), s katero se elementi oziroma bloki zelo preprosto razporedijo po spletni strani. Z bloki, kot so besedila, slike, video, galerija, kontaktni obrazci, trgovinski bloki, prilagajamo vsebino na posamezni strani. Vsi so odzivni (responsive).

Če vam privzeti bloki ne ustrezajo, jih lahko preprosto prilagodite.

Shopware PWA (napredna spletna aplikacija)
Na voljo so funkcionalnosti napredne spletne aplikacije, ki optimizira uporabniško izkušnjo in jo približa tako imenovani domorodni (native) aplikaciji. Hitrost in razpoložljivost sta glavni prednosti uporabe PWA. Nalaganje vsebine bo hitrejše, v okolju, v katerem je povezava slabša, pa bo večina funkcionalnosti še vedno lahko delovala. Nad PWA bodo navdušeni tudi marketinški kolegi, saj bodo lahko pošiljali potisna sporočila.

SEO prijazen
Shopware je SEO prijazen. Sistem sam generira vse potrebne podatke iz vnesene vsebine in strukture. Omogoča pa tudi, da sami določite SEO prijazne URL-naslove, prilagajate meta naslove in opise.

Prilagodljivost
Pristop, ki temelji na API, ponuja možnost, da je praktično vse funkcionalnosti in podatke trgovine mogoče upravljati prek API. Končne točke so razdeljene na tri sklope, in sicer na administracijo, sinhronizacijo in prodajni kanal. Sinhronizacija je namenjena uvozu in izvozu podatkov, vsebine, še posebej pomembna pa je za tiste, ki imajo ogromno izdelkov in podatkov. Vse funkcije administracije so z različico Shopware 6 dosegljive tudi prek API. S tem lahko vsa opravila prilagodite administratorjem trgovine in nekatera še bolj izpostavite, na primer naročila, pri katerih je zaradi pritožbe potreben odgovor, naročila, ki jih je treba odposlati, ipd. Zadnji sklop je API prodajni kanal, s katerim dostopate do čelnega dela oziroma komunicirate z njim. Tako se odprejo številne možnosti za prodajo po različnih prodajnih kanalih. Če je trgovina namenjena več trgom, ne boste imeli težav s prilagajanjem. Poleg določenega jezika lahko za vsak trg prikazujete prikrojeno različico trgovine, kar vam omogoča, da se prilagodite lokalnim zakonitostim posameznega trga (izdelki, ponudbe, načini plačila in dostave …).

Shopware

Načini plačila
Shopware podpira vse pomembnejše ponudnike plačilnih storitev. Načini plačila so bodisi že integrirani (Mollie, Paypal) ali pa se preprosto vključijo prek API oziroma se uporabijo razširitve. Manjše, lokalne načine plačila pa boste vedno morali integrirati sami.

Integracija z drugimi sistemi
Integracija z drugimi sistemi je še ena izmed prednosti, ki izhajajo iz same zasnove platforme. Omogoča namreč povezovanje z različnimi sistemi CRM, ERP in PIM. Integracija prek tako imenovanega konektorja je relativno preprosta in hitra, rešuje pa ogromno težav, do katerih bi sicer lahko prišlo, če sinhronizacije ne bi bile vzpostavljene. Povrhu vsega s tem neposredno in posredno prihranite veliko časa.

Flow Builder
Je novo orodje, ki omogoča avtomatizacijo procesov in opravil, ki bi jih sicer izvajali ročno. S to priročno funkcijo lahko avtomatizirate kompleksne ali preproste poslovne procese – brez poznavanje kode. Če želite narediti to, definirajte določene sprožilce ter jih povežite s pogoji in dejanji. S tem orodjem lahko na primer:

  • segmentirate uporabnike in naročila s pomočjo oznak,
  • pripravite personalizirano oziroma segmentu prilagojeno pošto,
  • pošiljate podatke prek API tretjim osebam, ko so izpolnjeni nastavljeni pogoji,
  • avtomatsko nastavljate stanje naročila ter prilagodite postopke naročila in plačila,
  • prilagajate način dostave glede na pogoje,
  • avtomatizirate interno poslovno komunikacijo,
  • nastavite alarme in obvestila, če pride do določenega dogodka, idr.

Cloud in lokalna različica
Shopware omogoča tako samostojno, lokalno namestitev (sami skrbite za platformo) kot tudi različico v oblaku. Pri verziji Cloud se vam ni treba ukvarjati s postavitvijo strežnikov, vzdrževanjem in posodabljanjem, varnostjo oziroma varovanjem podatkov, saj Shopware to opravlja namesto vas. Zagon trgovine je lahko res hiter in za to ni treba imeti tehničnega znanja. Različica v oblaku ima nekatere prednosti, pa tudi nekaj omejitev. Podpira na primer samo osnovne funkcionalnosti, številnih razširitev ni mogoče uporabljati. Lahko pa sami razvijete razširitve in aplikacije, ki v večji meri odpravljajo omejitve različice Cloud.

Paketi in cene

Shopware ponuja tri pakete, in sicer Community, Professional in Enterprise. Paket Community je brezplačen, ne vključuje pa podpore podjetja. Na voljo je samo v samostojni, lokalni različici, kar pomeni, da morate sami poskrbeti za infrastrukturo oziroma najeti potrebne zmogljivosti. Pri paketu Professional (199 evrov mesečno ali enkratni znesek 2485 evrov) se lahko odločate med verzijo v oblaku ali samostojno različico. Paket vključuje osnovno podporo podjetja in uporabo storitev, ki jih ponuja. Z uporabnostnega vidika zajema vse glavne funkcionalnosti, ki jih potrebujete za vašo trgovino, ter omogoča hitro rast in razširljivost. Če želite, da je podpora dosegljiva ves čas vse dni v tednu in da imate direkten stik s Shopwarovimi razvijalci, gostujete na visokozmogljivih strežnikih ter potrebujete specialne funkcionalnosti B2B in razširjene možnosti CMS, potem se morate ozreti za paketom Enterprise (2495 evrov mesečno ali 39.995 evrov v enkratnem znesku). Ta je na voljo le v samostojni različici.

Prehod na shopware

Pri Shopwaru si prizadevajo, da bi bil prehod na njihovo platformo čim bolj preprost. Pripravili so razširitev za uvoz/izvoz podatkov, s katero lahko definirate format XML ali CSV. Ob uvozu le prvič definirate pravila, ki se bodo kasneje uporabljala za vse uvoze. Lahko pa vse izvedete ročno z uvozom XML/CSV. Shopware ponuja tudi storitev pomoč pri prehodu, ki jo lahko izkoristite, če nimate dovolj tehničnega znanja ali časa.

Če niste zadovoljni z vašo obstoječo platformo, želite uporabljati novejšo tehnologijo, ki omogoča prilagodljivost in razširljivost z več funkcionalnostmi, ali prvič razmišljate o postavitvi spletne trgovine, se obrnite na nas in skupaj bomo našli optimalno rešitev za vas.


Naslednji članek